Certificaats

Certificaats

De Rainforest Alliance Certificaat

De Rainforest Alliance Certified zegel zorgt ervoor dat de producten geproduceerd zijn door boerderijen die gecertificeerd zijn door Sustainable Agricullture Network. Deze boerderijen zijn beheerd volgens strenge sociale en ecologische eisen, management en dierenwelzijn, even als het streven naar vermindering van de co2 uitstoot in de veehouderij.

In Brazilië is het Instituut voor Landbouw en Bosbeheer en Certificering, een non-profitorganisatie en lid van het Sustainable Agriculture Network, verantwoordelijk voor de audits in onze boerderij.

Om deze zegel te ontvangen, moet het bedrijf aan strenge eisen voldoen die niet alleen rekening houden met het eindproduct , maar ook met het hele productieproces, zoals de werkomstandigheden van de werknemers, de verhouding met omliggende gemeenschappen, toegepaste verbeteringen in de productie en ecologische verbeteringen

Het Neutral Livestock Project

Het Neutral Livestock Project streeft naar het neutraliseren van de methaan uitstoot door vee om de veeteelt duurzamer te maken door een betere verhouding te creëren tussen de behoeften van de mens en het milieu.

Het uitgangspunt van het project is dat de mens en vee als elementen voor de heropleving van ecosystemen kunnen werken. Deze praktijk wordt ook Regenative management of livestock ( Regeneratief beheer van Vee) genoemd.

Zo heeft het project een platform ontwikkelt dat in staat is om broeikasgassen te compenseren en tegelijkertijd de productiviteit en de omzet per hectare te verhogen. Hierbij worden zelfs meer dan 20 ecologische diensten gegenereerd door de veeteelt en zuivelproductie. Een va deze diensten is de betere efficiëntie van de watercyclus en de nutriëntenkringloop (stikstof en fosfor), de energiebalans, de dynamiek van de ecologische gemeenschappen en koolstoffixatie.

Ons Portfolio

Naast de verkoop van ons vlees, werken wij ook samen met andere innovatieve en duurzame merken. Op deze manier hebben onze klanten toegang tot een brede selectie van producten en geven wij een boost aan andere hoge kwaliteit projecten wereldwijd. Zo kunnen wij onze klanten een gezonde levensstijl en een goede variëteit aan producten bieden. Bovendien helpen wij het milieu door betrouwbare en milieuvriendelijke producten te kopen.

X
loading